Távoktatást támogató online tartalmak

Távoktatást támogató, szabadon felhasználható online kiadványait ajánlja az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmód kötelezettségének témakörében.

Videó filmek, közép- és felsőfokú intézményben tanuló diákok oktatásához

EBH-füzetek, a szakképzésben, a továbbképzésben és a felsőoktatási rendszerekben résztvevők oktatásához.

A kötetek többek között a foglalkoztatással, a közneveléssel, az egészségüggyel és a többszörös diszkrimináció megjelenési formáival kapcsolatos esetjogi válogatást tartalmaznak.

A diszkrimináció megjelenési formáit feltáró és mintázatait elemző kutatási kötetek a társadalomtudományi képzésben résztvevők oktatásához.

Az EBH tananyaga és tájékoztató kiadványai a jogi és közszolgálati képzésben résztvevők oktatásához.

Távoktatást támogató online tartalmak