A védelmet nyújtó Európa

Sajtóközleményt adott ki az Európai Bizottság 2018. június 22-én. A közleményben olyan intézkedéscsomagról tett ajánlást a tagállamoknak, amely biztosítja, hogy az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek hatékonyan védjék a polgárokat és eredményesen küzdjenek a megkülönböztetés ellen.

Az Európai Bizottság intézkedéscsomagot ajánl a tagországok számára az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek megerősítéséhez
Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Az egyenlőség az Európai Unió alapját képező alapvető értékek egyike, de nem adott. Megfelelő jogszabályokra és az egyenlőség előmozdításával foglalkozó erős, független szervekre van szükségünk ahhoz, hogy megvédjük alapvető elveinket és értékeinket, hogy a megkülönböztetés áldozatai számára helyrehozhatóak legyenek az általuk elszenvedett hátrányok.” 
Věra Jourová, jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A megkülönböztetésnek nincs helye az EU-ban. A megkülönböztetés áldozatainak vagy tanúinak tudniuk kell, hogy kihez fordulhatnak, és azt, hogy az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek segítik őket ezekben a helyzetekben. Biztosítanunk kell, hogy az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervekért függetlenek legyenek, és rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges erőforrásokkal. E szervek kulcsszerepet játszanak abban, hogy valamennyi polgár egyenlő jogokkal és esélyegyenlőséggel rendelkezzen.” 
Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek független szervezetek, amelyek segítik a megkülönböztetés áldozatait, nyomon követik és jelentik a megkülönböztetéssel kapcsolatos kérdéseket, valamint előmozdítják az egyenlőséget az egész EU-ban. A tagállamoknak biztosítaniuk kell függetlenségüket, és rendelkezniük kell a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy a megkülönböztetés valamennyi típusa – mint például a nemen, faji származáson, etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés – általuk lefedhető legyen. A tagállamoknak továbbá jobban tudatosítaniuk kell az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek szerepét, valamint azt, hogy a polgárok hogyan férhetnek hozzá e szervekhez, és megkülönböztetés esetén miként gyakorolhatják jogaikat. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy az egyenlőségről szóló irányelvek kötelező jelentéstétele során tüntessék fel az ezen ajánlás nyomon követését is. 

A Bizottság által javasolt intézkedések:

Nagyobb függetlenség: A tagállamoknak biztosítaniuk kell az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek függetlenségét igazgatási struktúrájuk, költségvetési juttatásuk, a személyzet kinevezési és elbocsátási eljárásai, valamint az összeférhetetlenség megelőzése révén. Lehetővé kell tenniük az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek számára, hogy bizonyítékokat és információkat gyűjtsenek.

Jogi segítségnyújtás: A tagállamoknak lehetővé kell tenniük az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek számára az egyéni vagy kollektív panaszok kezelését, a jogi segítségnyújtást, valamint az áldozatok vagy szervezetek bírósági képviseletét.

Megfelelő erőforrások és személyzet: A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek rendelkezzenek a szükséges humán-, technikai és pénzügyi erőforrásokkal és infrastruktúrával.

Hatékony koordináció és együttműködés: A tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a tagállamok közötti, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek közötti megfelelő kommunikációt az egész Unióban és nemzetközi szinten is biztosítsák.

Háttér-információk
Az „egyenlőségről szóló irányelvek” néven ismert irányelvek csoportja arra kötelezi a tagállamokat, hogy legalább egy szervezetet – az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervet – hozzanak létre országukban a megkülönböztetés elemzésére és figyelemmel kísérésére, valamint az ott élők számára az egyenlő bánásmód előmozdítására és védelmére. Magyarországon az Egyenlő Bánásmód Hatóság nyújt törvényes keretek között jogorvoslatot hátrányos megkülönböztetés esetén. 
Az Európai Parlament 2015. évi állásfoglalását, amely az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervekre vonatkozó előírásokra szólít fel, a Bizottság „Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” című 2016. évi közleménye követte, amelyben a Bizottság a tagállamok támogatása mellett rögzítette, hogy a megkülönböztetést elszenvedő egyéneket és csoportokat az Unió védelemben részesíti, és jogaikat elismeri. Az uniós jogszabályok hatékony végrehajtásának és érvényesítésének legjobb módja a független egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek alkalmazása.
Az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Európai Unióról szóló szerződésegyaránt garantálja, hogy senkit sem lehet nem, faj, etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján megkülönböztetni.

További információk
Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervekre vonatkozó ajánlások: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/network-experts-field-anti-discrimination_en
Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szerv keresése: http://www.equineteurope.org/-Equinet-Members-
Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek európai hálózata (Equinet): http://www.equineteurope.org/
Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct: https://europa.eu/european-union/contact_en , a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_hu

A védelmet nyújtó Európa