117/2020

Év
2020
Védett tulajdonság:
Vallási vagy világnézeti meggyőződés
Diszkrimináció területe
Egészségügy
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kérelmező jogi képviselője útján azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy amikor 2019. december 24-éről december 25-ére virradó éjjel tüszős mandulagyulladás tüneteivel fordult az eljárás alá vont által működtetett orvosi ügyelethez, az ügyeletes kezelőorvos az ellátása közben sértő, megalázó megjegyzésekkel illette, a becsület csorbítására alkalmas gyűlölködő, antiszemita észrevételeket tett rá, véleménye szerint vélt zsidósága miatt.  A vizsgálat során jelenlevő asszisztens a történtek után a kérelmező panasztételére, e-mailben kért elnézést kollégája viselkedése miatt, továbbá úgy nyilatkozott, hogy a panasz vizsgálata érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. A kérelem alátámasztására a kérelmező csatolta az asszisztenssel folytatott levelezést.  

A hatóság az ügyben eljárást indított és eljárás alá vonta a bepanaszolt gazdasági társaságot.

Az eljárás alá vont érdemi nyilatkozatában előadta, hogy a kérelmező által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, a hivatkozott állítások nem hangzottak el a vizsgálat során, az egyenlő bánásmód követelményét a kezelőorvos betartotta, amelynek alátámasztására csatolta a vizsgálaton jelenlévő asszisztens nyilatkozatát, valamint a kezelőorvos nyilatkozatát. Álláspontja szerint a kérelmezőt nem érte semmilyen hátrány, az orvosi ellátást megkapta, a kérelmező panasza kapcsán folytatott belső vizsgálat a kezelőorvos felelősségét nem állapította meg.    

Az eljárás során a felek által tett nyilatkozatok közötti ellentmondások feloldása érdekében, a tanúk és a kérelmező együttes meghallgatása, szembesítése volt szükséges, ezért a hatóság tárgyalást tartott. A tárgyaláson a jogi képviselővel eljáró felek korábbi nyilatkozataikat fenntartották, a kérelmező és a tanúként idézett kezelőorvos, továbbá a kérelmező és a tanúként idézett asszisztens szembesítése nem vezetett eredményre, mindkét tanú cáfolta a kérelmező által állított magatartás, illetve elhangzott kijelentések megtörténtét, ugyanakkor a kezelőorvos elnézést kért a kérelmezőtől abban az esetben, ha viselkedésével bármely formában megsértette volna. 

A hatóság a tárgyalás lezárása előtt egyezség létrehozását kísérelte meg, melyet a felek – addigi nyilatkozataikkal szemben – kedvezően fogadtak és az eljárás lezárása érdekében a sérelem elismerése nélkül egyezséget kötöttek, amelyben a bocsánatkérésen és annak elfogadásán túl kijelentették, hogy az ügyet ezáltal lezártnak tekintik.           

A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.