224/2020

Év
2020
Védett tulajdonság:
Egészségi állapot
Diszkrimináció területe
Szociális biztonság
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

A kérelmező meghatalmazottja 2020 májusában egy idősek otthonával szemben nyújtott be kérelmet az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Sérelmezte, hogy a kérelmező, aki az idősek otthona mozgásában korlátozott lakója, nem használhatja a szakorvos által felírt elektromos mopedet az intézet területén. Az idősek otthona intézkedése ezért lehetetlenné tette számára az intézet területén belüli önálló helyváltoztatást és gyalogos közlekedést, korlátozva ezzel az önálló életvitel és a szabad mozgás lehetőségét.

A hatóság eljárást indított az idősek otthonával szemben, aki azzal védekezett, hogy a kérelmező korábban az intézmény területén használt személygépkocsijával több koccanásos balesetet okozott. Ezt követően szemészeti betegsége miatt orvosi javaslatra bevonták a jogosítványát, azóta gépjárművet nem vezethet. Hivatkozott még arra, hogy az idősek otthonának szakorvosai a kérelmezőnek nem engedélyezték elektromos moped használatát.

A hatóság az ügyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján megkereste a kérelmező számára elektromos mopedet javasoló egészségügyi intézményt. Az egészségügyi intézmény arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a kérelmező az elektromos mopedet gyógytornász jelenlétében kipróbálta, annak használatára képes, amiről videofelvétel is készült, ez alapján a moped kültéri használata javasolt a számára.

A hatóság megállapította, hogy a kérelem megalapozott. A kérelmező az eljárás során megfelelően valószínűsítette a védett tulajdonságát és az őt ért hátrányt, és az okozati összefüggés is fennállt, mivel a kérelmező az egészségi állapota miatt nem tudott az idősek otthona területén önállóan közlekedni. A hatóság nem fogadta el észszerű indokként az idősek otthona védekezését. A kérelmező számára az elektromos moped használatát – a vonatkozó rendelettel összhangban – a hatáskörrel rendelkező egészségügyi intézmény szakorvosa javasolta. A hatóság álláspontja szerint az idősek otthona nem bírálhatta volna felül az egészségügyi intézmény szakorvosának javaslatát, és a kérelmezőnek önkényesen tiltotta meg az elektromos moped használatát. Az idősek otthonának döntése azért is önkényesnek tekinthető, mert másik három lakó az otthon területén közlekedhetett az orvosi javaslatra felírt elektromos kerekesszékkel.  A hatóság megállapította továbbá, hogy nem minősül észszerű indoknak az sem, hogy a kérelmező a szemészeti szakvizsgálata alapján csökkentlátó, ezért a közúti közlekedésben nem vehet részt, és a szemészorvos nem javasolta neki gépkocsi vezetését. A kérelmező ugyanis nem kívánta a mopedet a közúti közlekedésben használni, kizárólag az intézmény kertjében szeretett volna a gyógyászati segédeszközzel közlekedni. A vonatkozó rendelet szerint továbbá a mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló gépi meghajtású kerekesszék – ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes – nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek. A hatóság tehát megállapította, hogy a kérelmező szemészeti lelete jogszerűen nem szolgálhatott alapul az elektromos moped használatának megtiltásához. Az idősek otthona továbbá a döntésekor azt a körülményt sem vette figyelembe, hogy a kérelmező az elektromos moped sebességét a balesetveszély elkerülése érdekében a felére, 5 km/órára csökkentette, valamint az elektromos segédeszközt egy széles kiépített úton kívánta használni.

A fentiek alapján a hatóság megállapította, hogy az idősek otthonának intézkedése észszerűtlen és aránytalan volt, ezért a kérelmezővel szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A kérelmezőt az egészségi állapota miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte, és a sérelmezett intézkedéssel az Alaptörvény II. cikkében biztosított emberi méltósághoz való joga is sérült. A hatóság az idősek otthonának megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.