237/2020

Év
2020
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szociális biztonság
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője a gyermek korai fejlesztésének biztosítására kijelölt pedagógiai szakszolgálattal szemben nyújtott be kérelmet az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Sérelmezte, hogy a pedagógiai szakszolgálat nem biztosította a sajátos nevelési igényű, halmozottan fogyatékos kiskorú kérelmező tiflopedagógiai megsegítését a szakértői véleményben előírt óraszámban.

A hatóság eljárást indított a pedagógiai szakszolgálattal szemben, aki nyitott volt arra, hogy egyezséget kössön a kérelmezővel. A felek az eljárás során egyezséget kötöttek, amelyben az eljárás alá vont vállalta, hogy biztosítja a kiskorú kérelmező fejlesztését a szakértői véleményben előírt óraszámban.

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.