6/2020

Év
2020
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

A mozgáskorlátozott, kerekesszékkel közlekedő kérelmező előadta, hogy a lakóhelyén lévő buszmegálló teljesen az út síkjában van, így az alacsony padlós buszokra nem tud kerekesszékkel felszállni. Problémáját jelezte a helyi önkormányzat felé, ahol azt ígérték, hogy építenek egy rámpát, de az nem valósult meg. Azt is panaszolta továbbá, hogy a településen működő gyógyszertár nem akadálymentes, oda csak 5 lépcsőn lehet feljutni, így nem tudja kiváltani a gyógyszereit.

A hatóság az ügyben vizsgálatot indított és eljárás alá vonta a települési önkormányzatot, amely a helyi buszmegállók tulajdonosa és kezelője. Az önkormányzat tulajdonában van a gyógyszertár épülete is, amelyet egy Kft. bérel.

Az eljárás alá vont válaszából kiderült, hogy az adott településen nem egy, hanem több buszmegálló és autóbuszpályaudvar is van, ahol négy kocsiállás található. A polgármester szerint az autóbuszpályaudvaron lévő kocsiállások peronjára fel lehet jutni kerekesszékkel is. A település többi autóbuszmegállójánál is megfelelő magasságú peronok vannak kialakítva, ezekre segítséggel fel lehet jutni kerekesszékkel. 

A hatóság eljárás alá vonta a gyógyszertárat működtető Kft.-t is. A Kft. ügyvezetője elismerte, hogy a kerekesszéket használók számára a gyógyszertárba történő bejutás nem biztosított, „de a kiszolgálásuk a jó kommunikációnak köszönhetően biztosított. (Ez egy kis falu, nem egy személytelenségbe süllyedő város.)”. Az ügyvezető közölte továbbá, hogy nyitottak egyezség kötésére a kérelmezővel. A kérelmezőt ismerik, rendszeresen kiszolgálják. Nyilatkozata szerint a kérelmező telefonon közli, hogy mikor érkezik a gyógyszertárba és a gyógyszerész kint várja. Ha magisztrális készítményre van szüksége, azt az elkészítését követően a gyógyszertár egyik dolgozója vagy a kérelmező rokona, ismerőse elviszi a lakására, „tehát az ellátásból, valamint a szolgáltatásból nem szorul ki a beteg. Sőt, a gyorsabb, azonnali kiszolgálással előnyösebb helyzetbe kerül fogyatékossága révén”.

A Kft. ügyvezetője mindazonáltal közölte, hogy felvette a kapcsolatot és tárgyalást kezdeményezett az önkormányzattal az akadálymentesítés közös megvalósítása érdekében.

Az eljárás alá vont Kft. nyilatkozatának megérkezését követően a hatóság hiánypótlás keretében felhívta mindkét eljárás alá vontat arra, hogy közöljék, mi lett az eredménye a gyógyszertári rámpa megépítését érintő tárgyalásnak, és milyen határidőket fogadtak el a tervezésre és a kivitelezésre.

Az önkormányzat hiánypótlásában közölte, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletükben 7.769.000.-Ft összeget különítettek el a gyógyszertár teljes felújítása (akadálymentesítés, külső felújítás, stb.) céljából. Határidőket az akadálymentesítési feladat végrehajtására azonban nem határoztak meg, a tervezési munka még nem kezdődött el.

A hatóság a kérelmezőt is hiánypótlásra szólította fel a kérelmében hivatkozott buszmegálló pontos megjelölése érdekében. Panaszából ugyanis az következik, hogy a településen egy buszmegálló van, mivel a kérelemben „a buszmegálló”-t említette két ízben is. A polgármester nyilatkozata szerint ugyanakkor a településen több autóbuszmegálló van és autóbusz pályaudvar is található. A hatóság ezért kérte a kérelmezőtől, hogy jelölje meg pontosan, melyik buszmegálló akadálymentességének hiánya miatt tett panaszt. 

A kérelmező a hatóságnak írt válaszában úgy nyilatkozott, hogy a vasútállomásnál lévő autóbuszmegálló lenne alkalmas számára, de rámpa hiányában nem tud rá felhajtani.

A hatóság megállapította, hogy a „vasútállomás buszmegálló” és a gyógyszertár szolgáltatásai a kérelmező számára nem egyenlő eséllyel hozzáférhetőek, az igénybevételük nehézségekbe ütközik. A község területén a főút mentén mindkét irányban kiépített buszmegálló padkáira nem vezet fel rámpa, ezért a kérelmező ezen a helyen nem tud buszra szállni. Az eljárás alá vont önkormányzat ezáltal a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a gyógyszertárnak akadálymentes bejárattal kell rendelkeznie. A hatóság nem fogadta el a gyógyszertárat üzemeltető Kft. ügyvezetőjének azt az érvelését, mely szerint azzal, hogy az utcán szolgálják ki a kérelmezőt, „nem szorul ki” az ellátásból, sőt azt sem fogadta el, hogy: „a gyorsabb, azonnali kiszolgálással előnyösebb helyzetbe került fogyatékossága révén”. A vonatkozó jogszabályok nem írnak elő sem gyorsabb, sem előnyösebb eljárást a fogyatékkal élők részére, mindössze a szolgáltatások akadálymentes, korlátozásmentes igénybevételét: amely számukra is ugyanúgy kényelmes, biztonságos, önálló használatot biztosít, mint a fogyatékkal nem élők számára. Az önkormányzat és a gyógyszertár a kérelmezővel szemben fogyatékosságával összefüggésben megsértették az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a gyógyszertár által nyújtott közszolgáltatás nem egyenlő eséllyel hozzáférhető.

A hatóság kötelezte az eljárás alá vontakat, hogy a jogsértő állapotot 2020. szeptember 1-ig szüntessék meg, és biztosítsák a gyógyszertárba történő akadálymentes bejutást. A hatóság kötelezte továbbá az önkormányzatot, hogy a jogsértő állapotot 2020. szeptember 1-ig szüntesse meg, és biztosítsa a „vasútállomás buszmegálló” akadálymentes használatát. A hatóság határozatában előírta, hogy mindezek megtörténtét írásban igazolják a hatóság felé legkésőbb 2020. szeptember 15-ig.

A település polgármestere 2020. szeptember 15-én írásban arról tájékoztatta a hatóságot, hogy az akadálymenetesítést elvégezték a vasútállomás buszmegálló és a gyógyszertár tekintetében, és leveléhez melléklete a munkák elvégzését igazoló fényképeket.