A szakmai feladatokat bemutató kötet esetjogi válogatást tartalmaz az elmúlt évben jellemző és figyelemre méltó ügyekből.
A kiadvány elérhető magyar és angol nyelven az EBH weboldalán.

A kérelmező két éve dolgozott a bepanaszolt munkáltatónál, amikor a munkahelyén felvállalta transzneműségét. Ezt követően táppénzes állományba került, majd amikor újból munkába állt a munkáltató nem tette lehetővé számára, hogy a női öltözőt használja, illetve semmilyen más öltözőt sem használhatott. A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelynek során mindkét fél kifejezte nyitottságát az egyezség megkötésére.

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője egy középfokú oktatási intézménnyel szemben nyújtott be panaszt. Azt sérelmezte, hogy a szakgimnázium gyermeke felvételét a sajátos nevelési igényű státusza miatt utasította el. A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont szakgimnázium megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és a kiskorú kérelmezővel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

A kérelmező súlyos hallássérültként egy távközlési szolgáltató üzletében szeretett volna ügyet intézni. Az ügyintéző azonban sem írásban, sem oly módon nem volt hajlandó vele kommunikálni, hogy a feleségével telefonon, vagy videochaten megbeszélte volna az ügyet. Az ügyfél panaszt tett a szolgáltatónál, majd a hatósághoz fordult.

A kérelmező sérelmezte, hogy az általa kiválasztott idősek otthona fogyatékossága, illetve vélt egészségi állapota miatt utasította el elhelyezése iránti kérelmét. A hatóság a kérelemnek helyt adott, és megállapította, hogy az eljárás alá vont nyugdíjasház és idősek otthona megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.