Ügyfélfogadási időpontok

Központi ügyfélfogadás Budapest

Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Telefon: 06-1-795-2975, fax: 06-1-795-0760

Postacím: 1539 Budapest, Pf. 672
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

A Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadása: hétfő 9:00-16.00
Előzetes bejelentkezés a 06-1-795-2975 telefonszámon és az ingyenesen hívható 06 80 203 939 zöldszámon.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei és járási helyszíneken működteti az országos egyenlőbánásmód-referensi hálózatot.
A referensek minden héten jól megközelíthető, akadálymentesen elérhető intézményekben és civil partnerek székhelyein tartanak személyes ügyfélfogadást.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjeszthető:
 személyesen (szóban) a hatóság székhelyén ügyfélfogadási időben (előzetes telefonos bejelentkezéssel +36 1 795-2975), vagy a megyei egyenlőbánásmód-referenseknél
 írásban (papír alapon) aláírással ellátva a hatóság székhelyére címezve postai vagy egyéb kézbesítés útján (Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B),
 elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon (pl. ÁNYK elektronikus űrlapon, e-Papíron, az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges),
 az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt (a hatóság KRID azonosítója: 101221969).

Kapcsolattartás az Egyenlő Bánásmód Hatósággal:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
 Telefon: 06-1-795-2975
 Zöldszám: 06 80 203 939 (ingyenes szolgáltatás)
 Fax: 06-1-795-0760
 Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
 e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Dr. Fábián Alexandra

| +36 30 377 4272

Október

Állandó ügyfélfogadás

Veszprém Megyei Család- Esélyteremtő és Önkéntes Ház
8200
Veszprém
Kossuth u. 10. 1/107.
+36303774271
 • -
 • -
 • -

Járási ügyfélfogadás

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
8400
Ajka
Szabadság tér 12. Fekete István terem
+36303774272
 • -
  Elmarad!
  Változás!
 • -

November

Állandó ügyfélfogadás

Veszprém Megyei Család- Esélyteremtő és Önkéntes Ház
8200
Veszprém
Kossuth u. 10. 1/107.
+36303774272
 • -
 • -
 • -
 • -

Járási ügyfélfogadás

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
8220
Balatonalmádi
Városház tér 4.
+36303774272
 • -