Kérelem benyújtása, jogorvoslat

A hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztése

A személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre tekintettel átmeneti időre szünetel. A kérelmeket elektronikus és postai úton fogadjuk!

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az eljárás lefolytatása iránti kérelmet az alábbi módokon lehet előterjeszteni:
  • Írásban (papír alapon) aláírással ellátva a hatóság székhelyére címezve postai vagy egyéb kézbesítés útján (Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B).
  • Elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott módon (pl. ÁNYK elektronikus ürlapon, e-Papíron, az elektronikus szolgáltatások alkalmazásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges).
Az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásában – a hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem kivételével  minden beadvány benyújtható e-Papíron. A hatóság KRID azonosítója: 101221969.

Az EBH határozatának bírósági felülvizsgálata a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóság címére kézbesített kérelemmel kezdeményezhető. 
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett – ideértve az ügyfél jogi képviselőjét is – a kereseti kérelmet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével a hatóság egyenlobanasmod.hu honlapjáról letölthető speciális formanyomtatványon (EBH K01) köteles benyújtani az Egyenlő Bánásmód Hatóság EBH Hivatali Kapuján (KRID: 101221969) keresztül.