2020-ban 15 éves az Egyenlő Bánásmód Hatóság!

Az évforduló alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk 15 héten keresztül.

2012-ből származik a nyolcadik kiválasztott jogeset:

A kérelmező civil szervezet azért kezdeményezte a hatóság eljárását, mert az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmény nem felelt meg a komplex akadálymentesítés követelményének, annak ellenére, hogy a teljesítés törvényi határideje már 2009. december 31-én lejárt.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2011-ből származik a hetedik kiválasztott jogeset:

A kérelmező vizsgálat lefolytatását kérte a hatóságtól a munkahelyén általa tapasztaltak ügyében. Kérelmében előadta, hogy kollégája szexuális zaklatást valósított meg vele szemben, de a munkáltatója nem tett megfelelő lépéseket, illetőleg nem kezelte a kérelmező panaszát a súlyának megfelelően.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint a megyei egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadása a veszélyhelyzetre tekintettel átmeneti időre szünetel. A hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmeket elektronikus úton és postai kézbesítéssel lehet előterjeszteni. További kapcsolattartásra a hatóság telefonszámain van lehetőség.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk. 

2010-ből származik a hatodik kiválasztott jogeset: 

Egy jogvédő szervezet közérdekű igényérvényesítés keretében kezdeményezte a hatóság eljárását. A kérelem szerint az érintett településen súlyosan romaellenes közhangulat alakult ki a polgármester kijelentéseit követően. 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2009-ből származik az ötödik kiválasztott jogeset:

A közérdekű igényérvényesítőként eljárást kezdeményező egyesület azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy egy szórakozóhely a fekete (vagy sötét) bőrű személyekkel szemben (bőrszínük, illetve faji hovatartozásuk miatt) diszkriminatív gyakorlatot folytat azáltal, hogy nem engedi be őket a szórakozóhely területére.