A kérelmezők, az LMBTQI személyek érdekvédelmével foglalkozó szervezetek, azt sérelmezték, hogy az eljárás alá vont önkormányzat a honlapjaikat a számítógépes hálózatából nem teszi elérhetővé. Álláspontjuk szerint az eljárás alá vont ezzel a magatartásával szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy az eljárás alá vont munkáltató a próbaideje alatt, indokolás nélkül, a várandóssága miatt szüntette meg a munkaviszonyát.

A szakmai feladatokat bemutató kötet esetjogi válogatást tartalmaz az elmúlt évben jellemző és figyelemre méltó ügyekből.
A kiadvány elérhető magyar és angol nyelven az EBH weboldalán.

A kérelmező két éve dolgozott a bepanaszolt munkáltatónál, amikor a munkahelyén felvállalta transzneműségét. Ezt követően táppénzes állományba került, majd amikor újból munkába állt a munkáltató nem tette lehetővé számára, hogy a női öltözőt használja, illetve semmilyen más öltözőt sem használhatott. A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelynek során mindkét fél kifejezte nyitottságát az egyezség megkötésére.

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője egy középfokú oktatási intézménnyel szemben nyújtott be panaszt. Azt sérelmezte, hogy a szakgimnázium gyermeke felvételét a sajátos nevelési igényű státusza miatt utasította el. A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont szakgimnázium megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és a kiskorú kérelmezővel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.